Prezentarea școlii

Bun venit la noi la școală! 

          Școala Gimnazială ,, Oprea Iorgulescu „, nume de referință în învățământul câmpulungean- imaginea unei scoli cu rezultate remarcabile.

           Suntem o unitate de învățământ cu tradiție, înființată în 1669.

          Câmpulungul Muscelului, al cărui nume are un ecou îndepărtat in hrisoavele ţării, adaugă la faima lui de veche si trainică cetate de scaun şi pe acela de a fi adăpostit pe meleagurile sale, prima şcoală de slovă românească. La 10 mai 1669, domnitorul Ţării Românesti, Antonie-Vodă din Popeşti (1669-1672), infiinţează la Câmpulung prima școală din Ţara Româneasca.
Şcoala s-a ridicat pe terenul cumpărat în anul 1669 de Radu Năsturel, mare logofăt în cancelaria domnitorului Antonie Vodă, de la Stroe Leurdeanu din Goleşti, loc aflat lângă piaţa de atunci a oraşului(astăzi terenul este ocupat de casele familiei Berechet si de toate clădirile ce se văd pe prelungirea străzii Negru Vodă, spre sud şi pe strada I.L.Caragiale până la intersecţia acesteia, în Tabaci,  cu strada Constantin Brâncoveanu).
Astăzi, oraşul Câmpulung Muscel se poate mândri cu faptul că aici a fost intemeiată cea mai veche şcoală domnească(Bucureştiul, tocmai după 11 ani, adică în 1680, a fost înzestrat de domnitorul Şerban Cantacuzino cu şcoala de la Sf. Sava)
Oficialităţile oraşului vor construi un local nou, “în dosul caselor cluceresei Eliotina, situat în centrul oraşului(unde se află astăzi Şcoala Gimnaziala “Oprea D. Iorgulescu”)
La 8 septembrie 1836 s-a săvârşit  serbarea de inaugurare a noului local, iar în 1871, şcoala fiind neîncăpătoare, s-a mai adăugat la corpul clădirii o prelungire  pentru o clasă şi o cancelarie.
1864 şcoala a luat numele de “Şcoala de băieţi nr.1
După 90 de ani de folosinţă, vechiul local insalubru a fost demolat în 1926. S-a alcătuit un Comitet de iniţiativă, avându-l ca presedinte pe filantropul Oprea D. Iorgulescu care a finantat construcţia noii şcoli. Acelaşi “om de inimă şi iubitor al copiilor “ a lasat prin testamentul Nr1 89 din 5 martie 1934 “intreaga avere mobilă si imobilă, care va rămane la incetarea din viaţă … Fundaţiei Oprea D. Iorgulescu, Şcoala Primară de baieţi Nr.1 si Şcoala Primară de fete Nr.2 “
În noul local, dat in folosinţă în 1929, pe lângă Şcoala Primară de băieti Nr.1, a functionat  si Şcoala Primară de fete Nr.2,  ce luase fiinţă in 1869.
În toamna anului 1989 a început construcţia unui nou corp de şcoală, pe aripa de sud-vest, finalizat în anul 1993.
Şcoala Gimnazială “Oprea D. Iorgulescu” se mândreşte cu faptul că din rândul elevilor  ei s-au ridicat oameni de o deosebită valoare printre care amintim: C.D. Aricescu, istoricul şi poetul revoluţionar de la 1848; prof. dr. Ion Nanu Muscel;  poetul Dimitrie Nanu; medicul şi scriitorul Gheorghe Ulieru; Alexandru Muşatescu, profesor, decan al baroului de avocaţi Muscel, primar al oraşului; Dumitru Ionescu Berechet, arhitectul şcolii şi al altor clădiri din ţară şi străinătate; pictorul Ion Negulici; Ion Barbu (Dan Barbilian).

        Încărcată de istorie și cu o arhitectură deosebită, clădirea școlii face parte alături de alte edificii culturale din municipiul Câmpulung, din patrimoniul național. Acest lucru ne onorează și în același timp ne obligă să ducem mai departe renumele câștigat de oamenii de cultură, foști profesori și elevi ai școlii înscriși cu litere de aur în Cartea de onoare a școlii noastre.

       Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu” , având ca domeniu de activitate învățământ primar și gimnazial, urmărește formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și de formare de aptitudini și abilități profesionale , antreprenoriale, care să le permită elevilor înscrierea la treapta superioara de școlarizare corespunzătoare acestor aptitudini, care să le asigure în viitorul imediat accederea în învățământul superior sau realizarea propriei afaceri.

       Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate , în acord cu nevoile comunității și ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenților de azi, viitori cetățeni activi , deplin constienți de propria valoare și competitivi pe piața muncii locală și europeană.

      Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu” urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învățământ modern .

      În prezent, școala are două clădiri .

       Cele două corpuri cuprind 14 săli de clasă , un laborator de informatică , avem conectare la internet , retea de calculatoare , laptop-uri, videoproiectoare ,tablă interactivă SmartBoard, cabinet de consiliere școlara și logopedie, cabinet medical, centrală termică proprie, teren de sport , sală de sport, bibliotecă cu 10 708 volume.

      Am fost o istorie, am crescut cu timpul în toate componentele – îndeosebi cele valorice.

      Suntem o şcoală performantă .

      Vom fi viitorul aşa cum îl visam, vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi a dorinţei de foarte bine.

     Ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţământ .