OFERTA EDUCAȚIONALĂ

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019:

  • 3 clase pregătitoare
  • 2 clase I
  • 3 clase a II-a
  • 3 clase a III-a
  • 3 clase a IV-a
  • 3 clase a V-a
  • 2 clase a VI-a
  • 3 clase a VII-a
  • 3 clase a VIII-a

     AN ȘCOLAR 2019-2020    

          Școala Gimnazială ,, Oprea IorguIescu ” face parte din unitățile de învățământ din orașul Câmpulung Muscel și are rolul de a educa elevii, de a-i îndruma și pregăti pentru viață.
          Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea elevului. Ne propunem să creăm un climat stimulativ pentru elevi , dovedind interes pentru nevoile lor.
          Pentru anul şcolar 2019-2020, şcoala îşi propune 3 clase pregătitoare, cu un număr de 75 locuri.
Cadrele didactice care vor prelua cele trei clase pregatitoare sunt profesori învăţământ primar, cu o bună pregătire profesională, experienţă didactică, gradul didactic I şi care vor coordona formarea şi educarea copiilor pe tot parcursul celor 5 ani din cadrul învăţământului primar.
         Pornind de la sintagma ,,Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai”, care a devenit motto-ul şcolii noastre, putem să spunem că îndrumătorii vor fi preocupaţi ca pe lângă predarea volumului de cunoştinţe corespunzător clasei, să le ofere şi alte cunoştinţe prin abordarea unor optionale noi: ,,Educația financiară” şi ,,De-a arhitectura în oraşul meu”, care-i vor pregăti pentru abordarea cu încredere a viitorului.
Copiii din cadrul claselor pregătitoare vor studia ca limbă străină obligatorie – limba engleză sub coordonarea profesorilor de limba engleză titulari ai şcolii.
Dorim să venim în sprijinul copiilor din clasa pregătitoare şi părinţilor acestora, organizând programul ,, Şcoală după şcoală “. Acest program se va desfăşura în incinta Şcolii Gimnaziale ,, Oprea Iorgulescu “, sub atenta supraveghere și îndrumare a unui cadru didactic calificat..
În cadrul şcolii noastre, elevii vor desfăşura orele de educaţie fizică în sala de sport
( inclusă în clădirea şcolii ), recent reabilitată şi pe terenul de sport al şcolii ( cu suprafaţă sintetică ).
Sălile de clasă în care-şi vor desfăşura activităţile clasele pregătitoare sunt dotate cu mobilier adaptat ca dimensiuni, materiale didactice specifice curriculei şcolare pentru clasa pregătitoare. Copiii vor beneficia de dotarea materială a şcolii: calculatoare, laptop-uri şi videoproiectoare moderne, în fiecare sală de clasă .

Clasa pregătitoare 2019-2020

Pliant clasa pregătitoare 2019-2020