Misiunea școlii

 

VIZIUNEA ȘCOLII : Educație de calitate ce asigură succesul fiecărui copil în școală și în viață.

MISIUNEA ȘCOLII :  Şcoala Gimnazială  ,,Oprea Iorgulescu” –  o școală prietenoasă ce promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii.

Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a avea competențe, prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice.

Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.