Istoric

Câmpulungul Muscelului, al cărui nume are un ecou îndepărtat în hrisoavele țării, adaugă la faima lui de veche și trainică cetate de scaun și pe acela de a fi adăpostit pe meleagurile sale, prima școala de slova românească. La 10 mai 1669, domnitorul Țării Românești, Antonie-Vodă din Popești (1669-1672), înființează la Câmpulung prima școală din Țara Românească. Școala s-a ridicat pe terenul cumpărat în anul 1669 de Radu Năsturel, mare logofăt în cancelaria domnitorului Antonie Vodă, de la Stroe Leurdeanu din Golești, loc aflat lângă piața de atunci a orașului (astăzi terenul este ocupat de casele familiei Berechet și de toate clădirile ce se văd pe prelungirea străzii Negru Vodă, spre sud și pe strada I.L.Caragiale până la intersecția acesteia, în Tabaci, cu strada Constantin Brâncoveanu).

Astăzi, orașul Câmpulung Muscel se poate mândri cu faptul că aici a fost întemeiată cea mai veche școală domnească (Bucureștiul, tocmai dupa 11 ani, adică în 1680, a fost înzestrat de domnitorul Șerban Cantacuzino cu școala de la Sf. Sava) .

Prima Școală oficială de stat, pusă sub controlul Eforiei scoalelor, a luat ființă în anul 1832. Cursurile școlare încep la 14 martie 1832 cu 30 de elevi, în incinta caselor domnești aparținând Mănâstirii Negru Vodă. Oficialitățile orașului vor construi un local nou, “în dosul caselor cluceresei Eliotina, situat în centrul orașului (unde se află astăzi Școala Națională “Oprea D. Iorgulescu”).

La 8 septembrie 1836 s-a săvârșit serbarea de inaugurare a noului local, iar în 1871, școala fiind neîncăpătoare, s-a mai adăugat la corpul clădirii o prelungire pentru o clasă și o cancelarie. În 1864 școala a luat numele de “Școala de băieţi nr.1“.

Dupa 90 de ani de folosință, vechiul local insalubru a fost demolat în 1926. S-a alcătuit un Comitet de inițiativă, avându-l ca președinte pe filantropul Oprea D. Iorgulescu care a finanțat construcția noii școli. Același “om de inimă și iubitor al copiilor“ a lăsat prin testamentul Nr.1 89 din 5 martie 1934 “întreaga avere mobilă și imobilă, care va ramâne la încetarea din viață … Fundației Oprea D. Iorgulescu, Școala Primară de baieți Nr.1 și Școala Primară de fete Nr.2“ . În noul local, dat în folosință în 1929, pe lângă Școala Primară de băieti Nr.1, a funcționat și Scoala Primară de fete Nr.2, ce luase ființă în 1869.

În 1964 localul este dotat cu încălzire centrală, planșeu de beton , parchet …

La 24 mai 1970 , școala, în prezența oficialităților locale, a sărbătorit 300 de ani de existență, cu acest prilej întocmindu-se prima monografie a școlii. În toamna anului 1989 a început construcția unui nou corp de școală, pe aripa de sud-vest, finalizat în anul 1993.

Acum, după mai bine de 338 ani de existență, Scoala Națională “Oprea D. Iorgulescu” se mândrește cu faptul că din rândul elevilor ei s-au ridicat oameni de o deosebită valoare printre care amintim:

C.D. Aricescu, istoricul și poetul revoluționar de la 1848;

Prof. dr. Ion Nanu Muscel;

Poetul Dimitrie Nanu;

Medicul și scriitorul Gheorghe Ulieru;

Alexandru Mușatescu, profesor, decan al baroului de avocați din Muscel, primar al orașului;

Dumitru Ionescu Berechet, arhitectul școlii și al altor clădiri din țară și străinătate;

Pictorul Ion Negulici;

Ion Barbu (Dan Barbilian).