Prezentarea școlii

Școala Gimnazială ,, Oprea Iorgulescu „, nume de referință în învățământul câmpulungean- imaginea unei școli cu rezultate remarcabile.

Suntem o unitate de învățământ cu tradiție, înființată în 1669.

            Câmpulungul Muscelului, al cărui nume are un ecou îndepărtat in hrisoavele ţării, adaugă la faima lui de veche și trainică cetate de scaun şi pe acela de a fi adăpostit pe meleagurile sale, prima şcoală de slovă românească.
La 10 mai 1669, domnitorul Ţării Românesti, Antonie-Vodă din Popeşti (1669-1672), înfiinţează la Câmpulung prima școală din Ţara Româneasca.
         Şcoala s-a ridicat pe terenul cumpărat în anul 1669 de Radu Năsturel, mare logofăt în cancelaria domnitorului Antonie Vodă, de la Stroe Leurdeanu din Goleşti, loc aflat lângă piaţa de atunci a oraşului (astăzi terenul este ocupat de casele familiei Berechet si de toate clădirile ce se văd pe prelungirea străzii Negru Vodă, spre sud și pe strada I.L.Caragiale până la intersecţia acesteia, în Tabaci,  cu strada Constantin Brâncoveanu).
         Astăzi, oraşul Câmpulung Muscel se poate mândri cu faptul că aici a fost întemeiată cea mai veche școală domnească (Bucureștiul, tocmai după 11 ani, adică în 1680, a fost înzestrat de domnitorul Șerban Cantacuzino cu şcoala de la Sf. Sava)
         Oficialităţile oraşului vor construi un local nou, “în dosul caselor cluceresei Eliotina, situat în centrul oraşului(unde se află astăzi Şcoala Gimnaziala “Oprea D. Iorgulescu”)
         La 8 septembrie 1836 s-a săvârşit  serbarea de inaugurare a noului local, iar în 1871, şcoala fiind neîncăpătoare, s-a mai adăugat la corpul clădirii o prelungire  pentru o clasă şi o cancelarie.
        1864 şcoala a luat numele de “Şcoala de băieţi nr.1
         După 90 de ani de folosinţă, vechiul local insalubru a fost demolat în 1926. S-a alcătuit un Comitet de iniţiativă, avându-l ca presedinte pe filantropul Oprea D. Iorgulescu care a finantat construcţia noii şcoli. Acelaşi “om de inimă şi iubitor al copiilor “ a lasat prin testamentul Nr1 89 din 5 martie 1934 “intreaga avere mobilă si imobilă, care va rămane la incetarea din viaţă … Fundaţiei Oprea D. Iorgulescu, Şcoala Primară de baieţi Nr.1 si Şcoala Primară de fete Nr.2 “
         În noul local, dat în folosinţă în 1929, pe lângă Şcoala Primară de băieti Nr.1, a funcționat  si Şcoala Primară de fete Nr.2,  ce luase fiinţă in 1869.
  În toamna anului 1989 a început construcţia unui nou corp de şcoală, pe aripa de sud-vest, finalizat în anul 1993.
          Şcoala Gimnazială “Oprea D. Iorgulescu” se mândreşte cu faptul că din rândul elevilor  ei s-au ridicat oameni de o deosebită valoare printre care amintim: C.D. Aricescu, istoricul și poetul revoluționar de la 1848; prof. dr. Ion Nanu Muscel;  poetul Dimitrie Nanu; medicul şi scriitorul Gheorghe Ulieru; Alexandru Muşatescu, profesor, decan al baroului de avocaţi Muscel, primar al oraşului; Dumitru Ionescu Berechet, arhitectul şcolii şi al altor clădiri din ţară şi străinătate; pictorul Ion Negulici; Ion Barbu (Dan Barbilian ). Încărcată de istorie și cu o arhitectură deosebită, clădirea școlii face parte alături de alte edificii culturale din municipiul Câmpulung, din patrimoniul național. Acest lucru ne onorează și în același timp ne obligă să ducem mai departe renumele câștigat de oamenii de cultură, foști profesori și elevi ai școlii înscriși cu litere de aur în Cartea de onoare a școlii noastre.

Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu” , având ca domeniu de activitate învățământ primar și gimnazial, urmărește formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și de formare de aptitudini și abilități profesionale .

Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate , în acord cu nevoile comunității și ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenților de azi, viitori cetățeni activi , deplin conștienți de propria valoare și competitivi pe piața muncii locală și europeană. Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu” urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învățământ modern .

În prezent, școala are două clădiri .

Cele două corpuri cuprind:

 • 14 săli de clasă
 • un laborator de informatică și laborator AEL
 • un laborator de științe
 • cabinet de consiliere școlară și logopedie
 • centrală termică proprie
 • o sală de sport
 •  un teren de sport
 •  o bibliotecă
 •  un cabinet medical
 •  videoproiectoare
 •  laptopuri
 • scannere
 • copiatoare
 • table interactive
 •  materiale didactice
 •  alte resurse materiale

Supraveghere permanentă a spaţiului școlii cu camere video.
Pază permanentă cu un agent de securitate și sistem de alarmă .

Am fost o istorie, am crescut cu timpul în toate componentele – îndeosebi cele valorice.

Suntem o şcoală performantă .

Vom fi viitorul aşa cum îl visăm, vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi a dorinţei de foarte bine.

Ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţământ .

Valorile pe care le susținem și le promovăm atât în rândul elevilor, cât și al cadrelor didactice, sunt profesionalismul, integritatea, cooperarea, respectul, responsabilitatea și autodisciplina.