Cadru normativ – Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2022-2023

ORDIN Nr. 5.241/31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 – 2023

  • CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 – 2023

Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 este valabilă și pentru anul școlar 2022-2023.